STAFI I ZYRES ARSIMORE

 

1.PERGJEGJESE  E ZYRES ARSIMORE SARANDE:

Znj.Katina GOGO

2.SEKTORI I TEKNOLOGJISE DHE INFORMACIONIT

JANI JORGJI (PERGJEGJES I IT)

DHIMITER GJATI ( SPECIALIST I STATISTIKES)

ERVISA HAXHI ( SPECIALISTE E IT)

3. SEKTORI I KUALIFIKIMIT DHE CILESISE

THOMA STEFANI (SPECIALIST I KUALIFIKIMIT & CILESISE )

MARSELA  GURMA ( SPECIALISTE E KUALIFIKIMIT & CILESISE )

 4. SEKTORI I BURIMEVE MBESHTETESE

MYRVETE GJONI (PERGJEGJESE E SEKTORIT)

SPIRO KOSTA  (INXHINIER)

MARGARITA GJIKA ( SPECIALISTE E PAGAVE)

 MARIA NANO( SPECIALISTE KUADRI)