LAJME

Njoftim per shpallje te vendit te lire te punes ne pozicionin Pergjegjes IT & Specialist IT i Zyres Arsimore Sarande

Posted on January 27, 2014 at 10:45 AM

Ne linkun e meposhtem mund te shkarkoni njoftimin per vend te lire pune ne ZA Sarande ne pozicionin Pergjegjes IT dhe Specialist IT.

https://www.dropbox.com/s/b747h230abba33c/NJOFTIM%20001.jpg

Categories: None