LAJME

view:  full / summary

RREGULLORE MATURES 2014

Posted on February 24, 2014 at 4:45 PM

Publikohet Rregullorja e Matures 2014

Ne linkun e meposhtem mund te shkarkoni Rregulloren e Matures 2014

https://www.dropbox.com/s/djv27ki5l4hg9o5/Rregullore-Matura-2014-s.pdf

Trajnimi per aplikacionin Sokrates

Posted on February 18, 2014 at 3:00 AM

Ne daten 06.02.2014 ne ambjentet e shkolles se mesme tekniko -profesionale ''Antoni Athanas''  u zhvillua seminari trajnues ku u trajnuan te gjithe administratoret e shkollave te rrethit Sarande per administrimin e te dhenave ne sistem.

Me poshte keni linkun me disa foto te trajnimit .

https://www.dropbox.com/sh/3qmb799obz1pf0y/0VpaxlCIfY


Udhezimi,data e zhvillimit,programet e kualifikimit sipas lendeve.

Posted on February 14, 2014 at 7:35 AM
Bashkelidhur do te gjeni ,udhezimin,daten e zhvillimit,programet e kualifikimit sipas lendeve.Keto mund ti gjeni dhe ne faqen e MAS-it,tek IZHA.
Me poshte keni lnqet nga ku mund te shkarkoni udhezimin,datat e kualifikimitdhe programet e kualifikimit.

Njoftim per shpallje te vendit te lire te punes ne pozicionin Pergjegjes IT & Specialist IT i Zyres Arsimore Sarande

Posted on January 27, 2014 at 10:45 AM

Ne linkun e meposhtem mund te shkarkoni njoftimin per vend te lire pune ne ZA Sarande ne pozicionin Pergjegjes IT dhe Specialist IT.

https://www.dropbox.com/s/b747h230abba33c/NJOFTIM%20001.jpg

Njoftim per shpallje te vendit te lire te punes ne pozicionin Pergjegjes i Zyres Arsimore Sarande

Posted on January 15, 2014 at 3:10 AM

Ne linkun e meposhtem mund te shkarkoni njoftimin dhe kriteret qe duhen plotesuar per pozicionin : Pergjegjes i Zyres Arsimore Sarande

https://www.dropbox.com/s/klata9v9b3qlc9x/ZA.SARANDE.doc

Udhezimi nr 60 per zhvillimin e provimeve te Matures Shteterore 2014

Posted on January 3, 2014 at 3:30 AM

Ne linkun e meposhtem mund te shkarkoni Udhezimin nr 60 per zhvillimin e provimeve te Matures Shteterore 2014

https://www.dropbox.com/s/9fq593cb68fluz0/udhezim-nr-60-dt-26-12-2013.pdf

FITUESIT RAUNDI I DYTE PAS PLOTESIMIT TE FORMULARIT A3

Posted on November 13, 2013 at 6:15 AM

Ne linkun e meposhtem mund te shkarkoni listen e fituesve raundi i dyte pas plotesimit te formularit A3

https://www.dropbox.com/s/hjv27ortkpq1jlm/A3fituesit-raundi-2.pdf

FORMULARI A3 UDHEZUESI TEKNIK 2013

Posted on November 3, 2013 at 4:00 PM

PUBLIKOHET UDHEZIMI TEKNIK PER PLOTESIMIN E FORMULARIT A3 NGA MATURANTET

NE LINKUN E MEPOSHTEM SHKARKONI UDHEZUESIN TEKNIK TE FORMULARIT A3.

https://www.dropbox.com/sh/c2p7gjs42dqhyas/4GNm9PpWDp

UDHEZIMI NR 54 NGA MAS PER KRITERET E PLOTESIMIT TE FORMULARIT A3

Posted on October 30, 2013 at 8:40 AM

PUBLIKOHET UDHEZIMI NR 54 ''PER PROCEDURAT E PRANIMIT NE RAUNDIN E DYTE DHE RREGJISTRIMIT TE KANDIDATEVE FITUES NE CIKLIN E PARE TE STUDIMEVE ME KOHE TE PLOTE DHE NE PROGRAMET E INTEGRUARA TE STUDIMEVE TE CIKLIT TE DYTE NE INSTITUCIONET PUBLIKE TE ARSIMIT TE LARTE PER VITIN AKADEMIK 2013-2014''

Ne linkun e meposhtem mund te shkarkoni Udhezimin Nr 54

https://www.dropbox.com/s/4wvkp61o9ulfs26/A3%2029.10.2013%20Udhezim%20nr.54%2C%20dt.29.10.2013.pdf

 


Rss_feed