LAJME

Kualifikimi i mesuesve 2013

Posted on February 19, 2013 at 3:00 AM

MATERIALI PER KUALIFIKIMIN E MESUESVE 2013

1.Ne linkun e meposhtem mund te shkarkoni ''Programet e kualifikimit 2013''

https://www.dropbox.com/sh/e0j336c3iyx749l/ubSBdLkIou/Programet%20e%20kualifikimit%20pdf

2.Ne linkun e meposhtem mund te shkarkoni udhezimin per kualifikimin e mesuesve 2013

https://www.dropbox.com/s/jsugm3uzw8d7dmn/Udh%C3%ABzimi%20i%20kualifikimit%202013.pdf?m

3.Ne linkun e meposhtem mund te shkarkoni datat e kualifikimit te mesuesve 2013

https://www.dropbox.com/s/jvv4ty2qme77vk3/Datat%20e%20kualifikimit%20te%20mesuesve%202013.pdf?m

4. Ne linkun e meposhtem mund te shkarkoni modele testesh per kualifikimin e mesuesve .

https://www.dropbox.com/s/el326b8cymifn0c/Kualifikimi_i_mesuesve%20Modele_teste.pdf?m

Categories: None